Vibro Tarar


Çalışma Prensibi

Tahıl tanesinden hafif olan toz, kavuz, cılız tane vb. parçacıkların titreşim ve hava aspirasyonu ile sağlam taneden ayrıştırılması için kullanılır.

Katalog İndir

Bilgi Formu