Yüksek Kapasiteli Sasör


Çalışma Prensibi

Kaba elekte (Birinci Elek) saman, iplikler, büyük taşlar gibi buğdaydan büyük herşey eleniyor. İkinci ve üçüncü elekte Buğdaydan küçük olan buğday kırıkları, kum ve buna benzer herşey eleniyor.

Dördüncü elekte ağır ve hafif buğday sınıflandırması yapılmaktadır. Aynı zamanda büyük parçaların ağırlıklarına göre ayrılması gerçekleşiyor. Beşinci elekte, dördüncü elekten gelen ürünün farklı akışına göre ağır tane ve taşın ayrılması gerçekleştirilmektedir. Elekten taşlar titreşim yardımıyla taş ayırıcı bölümüne ve temiz buğday ise birlikte ürün çıkışına doğru yöneliyor.

Toz ve Kabuk gibi hafif tanelerin elenmesi hava ile gerçekleşiyor. Fourclean Makinası aşağıdaki dört işlemi gerçekleştiriyor:

  • Çöpün (Saman, iplik, büyük taş parçalarının ayrılması) temizlenmesi
  • Ağır ve hafif tanenin sınıflandırılması
  • Taş ayırıcısı taşları elenmesi
  • Hava kanalı ile verimsiz buğdayın ve tozun elenmesi

Katalog İndir

Bilgi Formu