Tek Tartım Tek İstasyonlu Kepek Paketleme Makinası


Kapasite Bilgileri

Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmekle birlikte aşağıdaki paketleme hızı ile ilgili değerler sistemin kapasitesi hakkında bir bilgi verecektir.

• 15 kg’lık Paketlemelerde 5,25 ton/saat
• 50 kg’lık Paketlemelerde 15 ton/saat

50 kg’lık paketlemelerde paket başına tolerans ±0,15 kg arasında değişir. Ayrıca, paket başına düşen ortalama hata payı ile un veya benzer karakterdeki ürünlerde 15 ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.

Katalog İndir

Bilgi Formu